tištěná kniha
Regulace metabolismu základních živin u člověka

Regulace metabolismu základních živin u člověka

Holeček, Milan

témata: přírodní vědy – biologie

vázaná, 1. vydání
vydáno: duben 2016
ISBN: 978-80-246-2976-6
doporučená cena: 320 Kč

E-shop

Anotace

Zcela původní učebnice zabývající se souvislostmi v regulaci metabolismu jednotlivých živin za fyziologických podmínek a u některých patologických stavů.
V úvodní části knihy jsou uvedeny obecné principy regulace metabolismu a úloha enzymů, transportních systémů, nervového a endokrinního systému a řady humorálních faktorů při udržování rovnováhy mezi anabolickými a katabolickými reakcemi. Další kapitoly jsou věnovány výkladu o řízení energetického metabolismu a metabolismu sacharidů, lipidů a proteinů. Samostatná část je věnována metabolismu jednotlivých aminokyselin. V posledních dvou kapitolách je popsána regulace metabolismu živin za různých fyziologických podmínek (příjem potravy, lačnění, hladovění, fyzická zátěž) a u některých patologických stavů (systémová zánětlivá reakce, obezita, diabetes mellitus, cirhóza jater, renální insuficience a nádorová onemocnění). Diskutován je i význam výživy v prevenci a terapii některých nemocí.
Publikace je určena jako doplňkový text při pregraduálním a postgraduálním studiu medicíny.

Recenze

Se zájmem jsem pročetl jmenovanou publikaci Dr. Milan Holečka, zkušeného pracovníka katedry fyziologie Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, který své mimořádné schopnosti publikovat čtivé souborné monografie prokázal již před lety.
Vydání díla považuji za velmi užitečné nejen pro fyziology, patologické fyziology a biochemiky na lékařských (a v rozporu s názvem i veterinárních) fakultách, pro přírodovědecké fakulty, ale i pro nemalou část lékařů různých specializací, hlavně internistů (dietologů, obezitologů, kardiologů atd.), také pro praktické lékaře a terénní specialisty -zvlášť poukazuji na poslední kapitoly o dietě při obezitě a nádorových onemocněních. Rozsah díla překračuje hranici toho, co běžný student musí vykázat pro zkoušku. Pak ale záleží na učiteli, aby posluchačům stanovil nutný stupeň retence znalostí pro zkoušku. Nicméně pro studenty, kteří mají vyšší vědecké ambice, je Holečkovo dílo vynikajícím zdrojem poučení.
Materiál díla je účelně rozvržen do deseti kapitol, popisujících změny metabolizmu tří hlavních živin za normálních a patologických okolností. Nezdá se mi, že by v daném tématu nějaká podstatná kapitola chyběla, takže každý, kdo se chce o metabolizmu některé živiny poučit, příslušné poučení najde.
Popis metabolických změn z pera M. Holečka je přesný, i málo poučenému čtenáři dobře pochopitelný. Jsem přesvědčen, že autor vycházel i z nejnovějších vědeckých poznatků.
Po formální stránce se mi publikace M. Holečka jeví jako dokonalá, kontrola textu (žádné překlepy) rovněž.

Z recenzního posudku: Prof. MUDr. Miroslav Ledvina, DrSc.