tištěná kniha
Studentské koleje pražské univerzity v pozdním středověku a raném novověku

Studentské koleje pražské univerzity v pozdním středověku a raném novověku

Dějiny – správa – úřední písemnosti (do roku 1622)

Holá, Mlada

témata: historie – středověk, historie – raný novověk

brožovaná, 432 str., 1. vydání
vydáno: únor 2018
ISBN: 978-80-246-3109-7
doporučená cena: 420 Kč

E-shop

Anotace

Kniha sleduje více než dvousetletou historii pěti studentských kolejí pražské univerzity (koleje Českého národa, Nazaretské, Litevské, Rečkovy a Laudovy). Postihuje různé aspekty svázané s jejich vznikem a fungováním v pozdním středověku a raném novověku. Analyzovány byly především okolnosti založení pražských studentských kolegií i jejich hmotné zabezpečení, správa i každodennost. Komparace okolností založení jednotlivých kolegií dokládá odlišné přístupy a částečně též zájmy jejich fundátorů a mecenášů.