e-kniha
English for Medical Students

English for Medical Students

Holá, AlenaKopřivová, Tamara

témata: jazykové učebnice, lékařské vědy

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červenec 2023
ISBN: 978-80-246-5597-0
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Učebnice English for Medical Students je určena studentům prvního ročníku lékařské fakulty s pokročilou znalostí anglického jazyka. Prioritou učebnice je seznámit studenty s anglickou odbornou terminologií, a to zejména na základě anatomických popisů jednotlivých tělních systémů. Texty jsou doplněny cvičeními, která slouží k zvládnutí a upevnění odborné slovní zásoby a k shrnutí témat jednotlivých lekcí.
K jednotlivým kapitolám jsou přiřazeny Language spots (vybrané lingvistické jevy v lékařské angličtině), Reading spots (informace z lékařské praxe) a Grammar spots (vybraná gramatika v lékařském kontextu). Učební texty jsou doplněny o poslechová cvičení. Připojen je rovněž textový materiál, který se vztahuje k probíraným odborným tématům a obsahuje kontrolní cvičení. Na konci učebnice je zařazen přehled nejužívanějších zkratek a anglicko-český slovník.
Učebnice je určena zejména posluchačům Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, ale může sloužit i studentům ostatních lékařských fakult a odborné veřejnosti.

Všechny přílohy k titulu najdete i v našem Archivu.