tištěná kniha
Laboratorní cvičení z biologie a biochemie mikroorganismů

Laboratorní cvičení z biologie a biochemie mikroorganismů

Hodek, Petr

témata: přírodní vědy – biologie

brožovaná, 70 str., 1. vydání
vydáno: duben 2009
ISBN: 978-80-246-1667-4
doporučená cena: 90 Kč

E-shop

Anotace

Učební text je určen především pro studenty bakalářského programu biochemie na PřF UK. Je koncipován jako základní didaktický materiál pro předmět Praktická cvičení z biologie a biochemie mikroorganismů, který je součástí kurzu Biologie a biochemie mikroorganismů, doporučeného pro 2. úsek bakalářského studia. Teoretická část seznamuje studenty se základními pomůckami a technikami používanými v mikrobiologické laboratoři, praktická část je souborem komentovaných návodů pro správné provedení a vyhodnocení laboratorních úloh. Celek umožňuje studentům získat a osvojit si základní pracovní návyky nutné pro práci v mikrobiologické laboratoři a dále procvičit a upevnit poznatky získané z přednášky. Díky poměrně širokému záběru metod a technik může publikace sloužit jako vhodný studijní materiál i pro studenty příbuzných oborů UK a dalších vysokých škol.