tištěná kniha
Infectious Diseases

Infectious Diseases

Hobstová, Jiřina (ed.)

témata: lékařské vědy

brožovaná, 248 str., 2. vydání
vydáno: říjen 2012
ISBN: 978-80-246-2111-1
doporučená cena: 285 Kč

E-shop

Anotace

Devět let uběhlo od prvního vydání učebních textů infekčních nemocí pro zahraniční studenty lékařských fakult. Druhé vydání, které je koncipováno obdobně jako předchozí, obsahuje všechny nové poznatky a postupy v diagnostice i léčbě, kterých bylo v tomto období dosaženo. Nově je zařazena kapitola o nemocničních infekcích, kterým se zvláště v posledních deseti letech věnuje neobyčejná pozornost. A to nejenom proto, že zvyšují morbiditu a mortalitu, ale i proto, že zvyšující se rezistence bakteriálních kmenů, které nemocniční infekce zpravidla vyvolávají, činí léčbu těchto infekcí velmi obtížnou a zřídka i nemožnou. Rozsáhlá kapitola o antibiotikách se problémům s rezistencí věnuje zevrubně. Také kapitola importovaných nemocí je rozšířena v souladu s rostoucím zájmem o cestování, a to zejména do exotických destinací.