tištěná kniha e-kniha
Počátky avignonského papežství a české země

Počátky avignonského papežství a české země

Hledíková, Zdeňka

témata: historie, historie – středověk

brožovaná, 296 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2013
ISBN: 978-80-246-2174-6
doporučená cena: 305 Kč

E-shop

Anotace

Na pozadí stavebního růstu papežského paláce i města ve středověkém Avignonu sleduje kniha uspořádání a provoz kuriálního centra a současně vztahy papežství se zeměmi českého státu. Ty jsou nejprve přiblíženy na osudech Čechů delší dobu v Avignonu usazených (Friedrich z Pernštejna, Jan IV. z Dražic, Heřman z Prahy) nebo sem opakovaně a dlouhodoběji přijíždějících (Jan Volek), i zachycením krátkodobějších, ale účelem cesty závažnějších návštěv. Pozornost je věnována diplomatickým poselstvím krále Jana k papežům i vyslancům papežů do českých zemí. Z některých obsahově vymezených skupin papežských listin, jež byly určeny jednotlivcům a vyžádány z českých zemí v letech 1306–42, se vyvozují poznatky o sociálním prostředí adresátů. Výsledky jsou pak uvedeny do širších souvislostí proměny a rozvoje české společnosti na počátku lucemburské doby. Základ textu tvoří diplomatické písemnosti expedované z Avignonu do Českého království, dochované však většinou jen v opisu různých řad papežských register. Text doplňují plánky tehdejšího města a postupně narůstajícího papežského sídla.

Obsah

Uvedení

Papežové
Kliment V. (Bertrand de Got); 5. června 1305 – 14. dubna 1314
Jan XXII. (Jakub Arnoldův Deusa – Duése); 7. srpna 1316 – 4. prosince 1334
Benedikt XII. (Jacques Fournier); 20. prosince 1334 – 25. dubna 1342

Avignon – nové sídlo papežů
Papežský palác
Město a systém librat
Návaznost uspořádání papežského centra v Avignonu na římské období; papežský dvůr
Správní struktura kurie

Osobnosti z českých zemí, jež žily dlouhodoběji u kurie
Friedrich z Pernštejna a jeho okruh
Heřman z Prahy
Jan IV. z Dražic
Další obyvatelé Českého království, kteří přechodně či opakovaně u kurie žili
Častější návštěvy z českých zemí u kurie – Jan Volek

Personální zprostředkování vztahů mezi kurií a českými zeměmi
Legáti a delegace. Nunciové a kolektoři
Královi vyslanci a diplomaté u kurie

Písemné zprostředkování mezi kurií a českými zeměmi
Prokurátoři

Obsahově vymezené typy masově vydávaných listin
a) Rezervace, provize a exspektance
b) Dispense pro kleriky a další listiny, jimž předcházela povinná cesta ke kurii
c) Dispense určené laikům (manželské dispense)
d) Osobní milosti a další příbuzné licence
e) Společensko-osobní milosti
f) Konservatoria

Opati nejvýznamnějších českých a moravských klášterů jako exekutoři papežských listin

Závěry a výhledy

Les débuts de la papauté d’Avignon et les pays tchèques
Résumé

Bibliografie
a) edice a ediční řady
b) literatura

Rejstřík osobních jmen

Rejstřík místní