tištěná kniha e-kniha
Zátěžová funkční diagnostika ve sportu

Zátěžová funkční diagnostika ve sportu

Východiska, aplikace a interpretace

Heller, Jan

témata: sport a tělovýchova – sportovní trénink

brožovaná, 310 str., 1. vydání
vydáno: březen 2018
ISBN: 978-80-246-3359-6
doporučená cena: 360 Kč

E-shop

Anotace

Publikace se uceleně věnuje metodologickým základům zátěžové funkční diagnostiky ve sportu a praktickému uplatnění aerobních a anaerobních zátěžových testů u sportovců různého zaměření. Hlavní část monografie prezentuje původní data ze zátěžového testování českých sportovců a sportovkyň vysoké výkonnosti řady sportovních disciplín. Na základě kritické analýzy je diskutován výběr fyziologických ukazatelů a volba diagnostických postupů relevantních pro jednotlivé sporty a sportovní disciplíny. Výsledky komplexních programů aerobní a anaerobní zátěžové diagnostiky cílené dle sportovního zaměření mohou zajišťovat tak kvalitní zpětnovazebnou informaci o účinnosti předchozí tréninkové přípravy v oblastech různých funkčních a metabolických kapacit, které jsou relevantní specifickému sportovnímu výkonu.