tištěná kniha e-kniha
Courtrai

Courtrai

11. července 1302

Hélary, Xavier

témata: historie – středověk
edice: Medievistika

brožovaná, 150 str., 1. vydání
překlad: Soukupová, Věra
vydáno: listopad 2017
ISBN: 978-80-246-3609-2
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Bitva u Courtrai, kterou v roce 1302 svedlo flanderské vojsko s vojskem francouzského krále Filipa Sličného, se v 19. století stala klíčovou součástí nejprve belgické a posléze specificky vlámské „národní“ paměti a svůj význam si drží dodnes. Svou nezvyklostí však fascinovala už své současníky: vždyť necvičené pěší vojsko na hlavu porazilo věhlasné francouzské rytířstvo. Francouzský historik Xavier Hélary vysoce odborným a přitom poutavým způsobem provádí čtenáře po širším historickém kontextu francouzsko-flanderských vztahů na přelomu 13. a 14. století, zamýšlí se nad rolí národní identity v událostech samotných i v jejich pozdějších výkladech, rozebírá různá kronikářská vyprávění a jejich prostřednictvím ukazuje, jakým způsobem může moderní historik uchopit a sepsat historii jedné bitvy.

Z francouzštiny přeložila Věra Soukupová.

Obsah

Bitva zlatých ostruh
I. Flanderské hrabství a Vlámové
II. Jitřní mše v Bruggách
III. Královské vojsko
IV. Flanderské vojsko
V. Bitva začíná
VI. Poslední útok
VII. Porážka a útěk francouzského vojska
VIII. Ohlasy bitvy u Courtrai
Bitva u Courtrai v kolektivní paměti

Stručné ohlédnutí za prameny
Prameny a literatura
Doslov k českému vydání (Philippe Contamine)
Rejstřík

Seznam map a vyobrazení
Francouzské království kolem roku 1300
Rozrod hraběte Balduina IX
Území bývalého Nizozemí kolem roku 1300
Flandry kolem roku 1300
Bitva zlatých ostruh

Nejnovější tituly v edici