Sebevražednost seniorů

Sebevražednost seniorů

Havránková, Olga

témata: sociální práce

e-kniha, 1. vydání
vydáno: duben 2021
ISBN: 978-80-246-4839-2
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 170 Kč

E-shop

Anotace

Sebevražda je téma tabuizované, často budící rozpaky, nesouhlas, nebo dokonce odpor. S prodlužující se délkou lidského života se stávají sebevraždy seniorů významným problémem. Autorka se jím zabývá z hlediska krizové intervence, přičemž vychází z kvalitativního výzkumu zjišťujícího, které z potřeb (podle Alberta Pessa) jsou u seniorů ohrožených sebevraždou v největším deficitu.