tištěná kniha e-kniha
Böö

Böö

tradice a současnost burjatských šamanů

Havlíček, Marek Aurel

témata: antropologie a etnografie

brožovaná, 240 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2020
ISBN: 978-80-246-3434-0
doporučená cena: 330 Kč

E-shop

Anotace

Kniha vznikla na základě dlouholetých výzkumů v oblastech obývaných Burjaty, kde autor po několik let sledoval průběh obnovy šamanských tradic, jejichž kontinuita byla přetrhána v období, kdy spadaly pod hegemonii Sovětského svazu. Výsledky bádání jsou zařazeny do širšího etnohistorického kontextu a konfrontovány s nejednoznačným chápáním celého fenoménu šamanismu, který v širokém spektru výkladů reprezentují sami nositelé burjatských tradic.