tištěná kniha
Co s prostitucí?
SLON – Studie

Co s prostitucí?

Veřejné politiky a práva osob v prostituci

Havelková, Barbara, BellakHančilová, Blanka (eds.)

edice: SLON – Studie

brožovaná, 304 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2014
ISBN: 978-80-7419-149-7
doporučená cena: 440 Kč

E-shop

Anotace

Kniha představuje českému publiku zahraniční, zejména feministické, teoretické debaty o veřejných politikách prostituce a současné trendy v právních úpravách této problematiky. Předkládá rovněž kritickou analýzu české situace – jak stávajících i navrhovaných právních úprav, tak vnímání prostituce ve veřejném prostoru, zejména mezi odborníky a odbornicemi, ve veřejné správě a v médiích.
Publikace obsahuje řadu doporučení pro veřejné politiky dotýkající se prostituce a její právní úpravy, nenabízí ale žádná jednoduchá a rychlá řešení. Autorky a autoři zejména identifikují, čeho je třeba se při formulování veřejné politiky a právní úpravy prostituce a jejího uplatňování v praxi vyvarovat, a to zejména s ohledem na lidská práva a požadavek genderové rovnosti. Kniha detailně rozebírá a kriticky hodnotí návrhy zákona na regulaci prostituce, které v posledních letech zpracovává a Poslanecké sněmovně předkládá hlavní město Praha.

Proč nejsme ochotni přiznávat lidská práva i osobám v prostituci?
Co nám brání dívat se na osoby, které poskytují sex za úplatu, jako na právoplatné členy a členky naší společnosti?
Proč významná část politických diskuzí o prostituci stigmatizuje osoby, které ji poskytují, a snaží se je zneviditelnit či trestat?

Nejnovější tituly v edici