tištěná kniha
Brána jazyka českého otevřená - SOUBOR

Brána jazyka českého otevřená - SOUBOR

Hasil, JiříHájková, EvaHasilová, Helena

témata: jazykové učebnice – čeština jako cizí jazyk

brožovaná, 312 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2007
ISBN: 978-80-246-1337-6
doporučená cena: 325 Kč

E-shop

Anotace

Intenzivní kurz českého jazyka pro mírně pokročilé z německy mluvících zemí. Publikace představuje komplexní soubor sestávající z gramatického přehledu českého jazyka, česko-německého slovníčku a dvou relativně samostatných dílů učebnice. Na první díl učebnice, který je určen mírně pokročilým studentům, navazuje cyklicky díl druhý. Autoři učebnici koncipovali tak, aby studenti, kteří s její pomocí zvládali tajnosti českého jazyka, dosáhli takových znalostí češtiny, jež odpovídají úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Publikace byla připravována především pro potřeby pražské Letní školy slovanských studií, a to s podporou Česko-německého fondu budoucnosti a v rámci partnerské spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a Humboldtovou univerzitou v Berlíně.

Soubor obsahuje čtyři samostatné sešity: Učebnici I a II, Gramatický přehled a Česko-německý slovník.

Obsah

UČEBNICE I

PŘEDMLUVA
1. LEKCE STUDUJEME O PRÁZDNINÁCH
Jak se jmenujete?
Opakování sloves, indikativ prézentu
Opakování nepravidelných sloves
2. LEKCE NA UNIVERZITĚ
Studujeme češtinu na Letní škole slovanských studií
Časové údaje
Rád, ráda, rádo.
Slovesa - čas přítomný, minulý, budoucí- opakování
3. LEKCE JEDEME NA VÝLET
Co můžeme v Česku vidět
Slovesa pohybu
Předpověď počasí
Opakování skloňování substantiv
Předložky
4. LEKCE ZVU TĚ NA VEČEŘI
Jídelní lístek
Jídlo
Zájmena osobní
Číslovky základní
5. LEKCE V OBCHODNÍM DOMĚ
Jak nakupujeme potraviny
Jak nakupujeme boty (obuv)
V obchodě Textil - Oděvy
Stupňování adjektiv
Rozlišování adjektiv a adverbií
Stupňování adverbií
6. LEKCE JDEME NA KONCERT
Antonín Dvořák
Plurál substantiv
7. LEKCE MUSÍM K LÉKAŘI
Dotazy lékaře, které nás mohou zaskočit
Části těla
Imperativ
Modální slovesa
Duálové tvary substantiv
8. LEKCE STOVĚŽATÁ PRAHA (ARCHITEKTURA)
Posesivní adjektiva
Předložky a předložkové vazby
9. LEKCE ČTU, ČTEŠ, ČTEME... (O LITERATUŘE A NEJEN O NÍ)
Trychtýře - Emanuel Frynta
Osudy dobrého vojáka Švejka - Jaroslav Hašek
Proč se lidé bojí zajíců - Ivan Vyskočil
Spojovací výrazy
10. LEKCE HALÓ, KDO VOLÁ?
Telefonické rozhovory
Časové údaje
Slovesný vid
11. LEKCE DIÁŘ
Moje pracovitá rodina
Zájmena přivlastňovací
12. LEKCE RÁD BYCH STUDOVAL V PRAZE
Přihlaste se do knihovny!
Dohoda o výpůjční službě automatizovaným systémem
Formuláře
Kondicionál
Slovesné vazby odlišné od češtiny
13. LEKCE HLEDÁM NOVÝ BYT
Jak čteme zkratky v inzerátech
Kondicionál - procvičování
Plurál adjektiv
14. LEKCE CO ČEŠI SLAVÍ
Státní svátky a významné dny
Vánoce
Vánoční recept na bramborový salát
Velikonoce
Neurčitá zájmena a příslovce
Řadové číslovky

UČEBNICE II

1. LEKCE UŽ JSEM V PRAZE!
Na koleji, v menze
Skloňování substantiv - opakování
2. LEKCE UNIVERZITA KARLOVA
Na fakultě
Slovesa, vid, čas přítomný, minulý, budoucí - opakování
3. LEKCE VÝLET
Cestování po Česku
Rezervace pokoje v hotelu
Rezervace letenky
Předložky
4. LEKCE PRAŽSKÉ KAVÁRNY A RESTAURACE
České národní jídlo
Recept
Zájmena osobní a ukazovací
5. LEKCE NÁKUPY
Jak jsem nakupoval
Kolik - Jan Vodňanský, Petr Skoumal
Číslovky - skloňování
Počítaný předmět
6. LEKCE ŽIVOTOPIS
Volný životopis
Strukturovaný životopis
Petr Eben
Příslovce
7. LEKCE JSEM ASI NEMOCNÝ
Než přijdete k lékaři
V čekárně
U lékaře
Jak budete reagovat na kamarádovy problémy?
Duál substantiv
Způsobová slovesa
8. LEKCE ARCHITEKTURA
Popis budovy
Česká architektura
Popis obrázků
Přídavná jména
9. LEKCE ČESKÁ LITERATURA
Králíci s moudrýma očima - Ota Pavel
Osudy dobrého vojáka Švejka - Jaroslav Hašek
Vyjadřování zdvořilosti
Kondicionál a jeho užití
10. LEKCE TELEFONOVÁNÍ
Telefonické rozhovory
Vyjadřování zdvořilosti a kategorického příkazu a zákazu
Imperativ
11. LEKCE SCHŮZE, PORADA, PRACOVNÍ JEDNÁNÍ
Naše firma
Obchodní jednání
Zájmena přivlastňovací, tázací, vztažná
12. LEKCE ČESKÁ REPUBLIKA
Deset českých nej-
Osobní dokumenty
Co je práce?
Stupňování přídavných jmen a příslovcí
13. LEKCE PROVOZ V DOMÁCNOSTI
S rodinou ráno u snídaně
Inzeráty
Služby
Reklama
Slovesný vid
14. LEKCE PRAHA
Německá škola v Praze
Hodina češtiny
Kompenzační fráze
Trpný rod
15. LEKCE JAK SE ŽIJE V ČESKÉ RODINĚ
Vánoce
Velikonoce
Státní svátky, významné dny
Řeč statistiky - křestní jména v Česku
Přání
Novinové články o psech
Skloňování obtížnějších podstatných jmen

GRAMATICKÝ PŘEHLED

ČESKO-NĚMECKÝ SLOVNÍK