tištěná kniha
Josef Pekař. Život a dílo.

Josef Pekař. Život a dílo.

Hanzal, Josef

témata: biografie a paměti

brožovaná, 267 str., 1. vydání
vydáno: duben 2002
ISBN: 80-246-0275-X
doporučená cena: 285 Kč

E-shop

Anotace

Kniha Josefa Hanzala popisuje životní osudy a dílo českého historika Josefa Pekaře. Autor sleduje Josefa Pekaře během studií a jeho profesionální kariéry, popisuje Pekařovy politické postoje a Pekařův blízký i kontroverzní vztah k dalším osobnostem české společnosti počátku 20. století. Současně s životem a dílem Josefa Pekaře se tak před čtenářem otevírá svět české historiografie a české politiky konce 19. a počátku 20. století.

Obsah

Předmluva
Úvod

I. Pekařovo mládí a zrání
II. Na univerzitě
III. Zrození historika
IV. Ve víru velké války
V. Deset let první republiky
VI. Vrchol a konec
VII. Pekařova osobnost
VIII. Kolegové a žáci
IX. Pekařovo pojetí dějin
X. Pekař a politika
XI. Josef Pekař a T. G. Masaryk
XII. Pekař k česko-německému poměru
XIII. Pekař a moderní česká kultura
XIV. Pekařovo češství
XV. Pekařův posmrtný život

Poznámky
Prameny a literatura
Seznam zkratek
Jmenný rejstřík

Recenze

Dr. Josef Hanzal, CSc. má plné právo napsat obsáhlejší biografii Josefa Pekaře. Zajímal se o Jeho dílo vždy a trvale, i když bylo "na indexu", psal o Pekařovi do samizdatového sborníku, představoval ho blíže české společnosti po roce 1989. Poznal důkladně Pekařovu pozůstalost, jako první vytřídil Pekařovy deníky. O Pekařovi stále píše, přednáší, stará se o výklad jeho prací, názorů a stanovisek. Je tedy autorem, povolanýn k pekařovské biografii, a z předloženého rukopisu je to dobře znát. Zrál k němu dlouho, osvojil si své pojetí Pekaře, které je třeba respektovat. Je to jeho pojetí; vážná diskuse s ním nemůže být o jednotlivostech, ale zase jen prostřednictvím jiného pojetí. Ať je Hanzalovu slovu dáno naplno zaznít!

Z recenzního posudku: Prof. PhDr. Robert Kvaček