tištěná kniha
Josef Pekař

Josef Pekař

Život a dílo

Hanzal, Josef

témata: biografie a paměti

brožovaná, 267 str., 1. vydání
vydáno: duben 2002
ISBN: 80-246-0275-X
doporučená cena: 285 Kč

E-shop

Anotace

Kniha Josefa Hanzala popisuje životní osudy a dílo českého historika Josefa Pekaře. Autor sleduje Josefa Pekaře během studií a jeho profesionální kariéry, popisuje Pekařovy politické postoje a Pekařův blízký i kontroverzní vztah k dalším osobnostem české společnosti počátku 20. století. Současně s životem a dílem Josefa Pekaře se tak před čtenářem otevírá svět české historiografie a české politiky konce 19. a počátku 20. století.

Obsah

Předmluva
Úvod

I. Pekařovo mládí a zrání
II. Na univerzitě
III. Zrození historika
IV. Ve víru velké války
V. Deset let první republiky
VI. Vrchol a konec
VII. Pekařova osobnost
VIII. Kolegové a žáci
IX. Pekařovo pojetí dějin
X. Pekař a politika
XI. Josef Pekař a T. G. Masaryk
XII. Pekař k česko-německému poměru
XIII. Pekař a moderní česká kultura
XIV. Pekařovo češství
XV. Pekařův posmrtný život

Poznámky
Prameny a literatura
Seznam zkratek
Jmenný rejstřík