e-kniha
Urologie pro mediky

Urologie pro mediky

Hanuš, TomášMacek, Petr

témata: lékařské vědy

e-kniha, 1. vydání
vydáno: leden 2016
ISBN: 978-80-246-3032-8
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Učebnice Urologie pro mediky je určena především studentům všeobecného lékařství na lékařských fakultách. Vzhledem k vysoké četnosti urologických onemocnění v populaci a časté potřebě mezioborové spolupráce při jejich diagnostice a léčbě se však může stát užitečným přehledem základních informací z oboru urologie a dětské urologie nejen pro mediky, ale i pro rezidenty ve specializační přípravě v oborech chirurgie, gynekologie, všeobecné lékařství, nefrologie, onkologie a dalších.
Publikace je členěna do 24 kapitol, jejichž osnovu zpravidla tvoří epidemiologie, diagnostika a terapie jednotlivých nozologických jednotek. Obsahuje problematiku dětské urologie se zaměřením zejména na kongenitální vady urogenitální soustavy. Samostatné kapitoly jsou věnovány traumatům, zánětům, urolitiáze, inkontinenci moče, benigní hyperplazii prostaty. Dále se v textu probírají zhoubná nádorová onemocnění nadledvin, ledvin, močového měchýře, prostaty, varlat a penisu, jsou zde kapitoly z andrologie, kapitoly popisující operační postupy včetně endoskopie, laparoskopie, extrakorporální litotrypse aj.
Bohatá černobílá obrazová dokumentace nemohla být ve všech kapitolách dostatečně detailní, o to více snad studující ocení barevnou přílohu instruktivních nálezů některých urologických chorob.

Recenze

Předložená Učebnice pro mediky je svým rozsahem, obrazovou přílohou a zejména přehledně přinášejícími daty mimořádné dílo. Jistě bude patřit k nejlepším textům, které se urologie zabývá. Přináší cílové skupině všechna potřebná data a popisy celé urologické problematiky. Bude přínosná i pro residenty v urologii i lékaře jiných specializací.

Z recenzního posudku: Doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.