tištěná kniha e-kniha
Slovník žurnalistiky

Slovník žurnalistiky

Halada, JanOsvaldová, Barbora (eds.)

témata: média a komunikace

brožovaná, 302 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2017
ISBN: 978-80-246-3752-5
doporučená cena: 340 Kč

E-shop

Anotace

Slovník žurnalistiky je výsledkem práce sedmnácti autorů, kteří působí na katedrách Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Čtenář v něm najde pojmy z oblasti tisku, rozhlasu a televize, obohacené o zajímavé příklady z praxe, citáty, ale také obrazový doprovod, který dává textu další rozměr. Slovník obsahuje rovněž podrobnější hesla z kulturní žurnalistiky a publicistiky, je tu sledován i vývoj některých pojmů, hesla související s digitalizací a internetizací médií, ale také z široké vydavatelské sféry, postihující například časopiseckou a nakladatelskou problematiku. U mnoha hesel je věcná, slovníková část doplněna o část popularizační, která nabízí pohled do historie pojmu nebo rozvíjí či jinak doplňuje vesměs strohé encyklopedické podání.

Recenze

Autorský kolektiv navazuje na předchozí vydáni Praktické encyklopedie žurnalistiky (1999, 2002, 2007), která už jsou vyprodána. Mění název publikace (nově Slovník žumalistiky/Žurnalistický slovník) a oproti předchozímu vydání, které zahrnovalo i "marketingovou komunikaci", se dle mého názoru prospěšně vrací k původnímu konceptu, který se soustředil pouze na žurnalistiku, byť v jejich širších souvislostech. Z hlediska toho, co zde pracovně nazvu "žánrová" čistota, to byl správný krok. Ocenit zasluhují i všechny inovace obsahové i formální - z těch zdánlivě banálních zmíním heslář, který v předchozích vydáních bohužel absentoval. To je podstatný inovativní detail, který z hlediska uživatele knihu posouvá na vyšší úroveň. Podobné zasluhuje ocenit doplněni odkazů na literaturu u některých hesel (to možná mohlo být soustavnější a koncepčnější, ale chápu, že textově by kniha velmi "nabobtnala") a rozšíření a aktualizace Seznamu literatury. Za nejpřínosnější považuji inovaci obsahovou, doplnění nových pojmů souvisejících s velmi dynamickou proměnou žurnalistiky a celkově mediálního prostředí v dekádě, která uplynula od posledního vydání publikace.

Z recenzního posudku: PhDr. Petr Orság, Ph.D.