e-kniha
Čtenáři, autoři, nakladatelé a knihkupci v době covidové a postcovidové

Čtenáři, autoři, nakladatelé a knihkupci v době covidové a postcovidové

Obavy a naděje aneb boj o přežití

Halada, JanPrázová, IrenaTurková, KateřinaFejfarová, Adéla

témata: sociologie, informační věda a knihovnictví, média a komunikace

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červen 2024
ISBN: 978-80-246-5821-6
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Publikace se zabývá situací na knižním trhu v České republice v době covidové pandemie s přesahem až do března roku 2023. Popisuje průběh pandemie a zároveň analyzuje, jak ji prožívali a jak na ni byli nuceni reagovat nakladatelé, knihkupci, knihovny, čtenáři i autoři. Součástí této deskripce jsou výzkumy všech rozhodujících aktérů nejen knižního trhu a jeho metamorfóz, ale i chování a jednání rozličných subjektů knižní kultury. Výzkumy byly uskutečněny v konfrontaci přibližně ročních časových úseků pandemické krize ve spolupráci s renomovanou sociologickou agenturou a za účasti studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Jak nakladatelé, tak knihkupci a knihovny jsou zde zastoupeni v plné šíři a reprezentativnosti, čtenáři v sociologickém generačním vzorku ve věku 18 až 26 let, ale i dalších věkových skupin. Publikace je doplněna grafickou částí spolu s domácími výzkumy renomovaných odborníků. Autory jsou pedagogové a absolventi Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.