tištěná kniha e-kniha
Novináři ve stranické linii

Novináři ve stranické linii

Řízení regionálního tisku v Československu v letech 1948–1956 na příkladu libereckého regionu

Groman, Martin

témata: média a komunikace

brožovaná, 276 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2023
ISBN: 978-80-246-4975-7
doporučená cena: 330 Kč

E-shop

Anotace

Monografie Novináři ve stranické linii sleduje řízení regionálního tisku v ustavujícím období diktatury KSČ v Československu. Proces ustavování systému státní direktivy byl na poli mediální politiky KSČ narušován spory mezi centrem a regionem, mezi ambicemi vedení propagandy a tisku na ÚV KSČ a reálnými možnostmi nižšího stranického aparátu i regionálních novinářů. Mocenské centrum tak už v první polovině 50. let postupně rezignovalo na představu přímé dominance nad regionálními médii a muselo přistoupit k decentralizaci, což se neobešlo bez kompetenčních sporů. Systém řízení médií se postupně ustálil až mezi lety 1953 a 1956.
Studie je rozdělena do kapitol sledujících vývoj vztahu centrálního aparátu KSČ a jeho krajských a okresních výborů a končí sondou do historie libereckého deníku Stráž severu uváděného jako konkrétní příklad, jak se regionální periodikum s procesem ustavování dominance KSČ vyrovnalo.