tištěná kniha
Practicing Epidemiology

Practicing Epidemiology

Göpfertová, DanaŠmerhovský, Zdeněk

témata: lékařské vědy – patologie

brožovaná, 118 str., 1. vydání
vydáno: září 2008
ISBN: 978-80-246-1542-4
doporučená cena: 115 Kč

E-shop

Anotace

Učební text z oblasti praktické aplikace teoretických epidemiologických konceptů má dva hlavní cíle. Prvním je demonstrace základních principů epidemiologického uvažování na reálných příkladech a modelových situacích. Druhou ambicí je jejich využití pro potřeby kritického čtení lékařské vědecké literatury. Jak napovídá název, nejde přitom o text určený k memorování, ale k procvičování. Obtížnost úkolů, určených čtenáři k samostatnému řešení se postupně zvyšuje od nejjednodušších výpočtů epidemiologických ukazatelů až po kritické hodnocení abstraktů vědeckých publikací. Stupeň svých znalostí a porozumění jednotlivým problémům si čtenář může kontrolovat pomocí klíčů se správnými odpověďmi. Text je určen hlavně těm, kteří se v epidemiologii teprve orientují, tedy studentům lékařských fakult, dále pak i pro rychlé zopakování lékařům, kteří se připravují na atestaci z oborů hygieny a epidemiologie, eventuálně dalším zájemcům o epidemiologickou metodologii.