tištěná kniha
Kmeny a klany v arabském Maghribu

Kmeny a klany v arabském Maghribu

Gombár, Eduard

témata: politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 228 str., 1. vydání
vydáno: březen 2008
ISBN: 978-80-246-1418-2
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Monografie navazuje na autorovu knihu Kmeny a klany v arabské politice (Praha, Karolinum 2004). V pěti kapitolách analyzuje politický vliv kmenových, klanových, městských a venkovských elit v zemích arabského Maghribu (Lybie, Tunisko, Alžírsko, Maroko, Mauretánie). Qadhdháfího elitní "vnitřní kruh" byl tvořen příslušníky privilegovaných libyjských kmenů. V Tunisku byl Burgibův autoritativní prezidentský systém, opírající se o venkovskou elitu z oblasti Monastiru, vystřídán novou elitou spřízněnou s rodinou prezidenta Ben Alího. Alžírsko je příkladem země, kdy během osvobozenecké války byly tradiční městské elity nahrazeny revolučními venkovskými elitami, jež tvořily jádro alžírské armády. Pro marocký politický systém je klíčová silná politická a náboženská autorita krále, jež se tradičně opírala o berberské kmenové elity marocké armády. V Mauritánii zaujala silnou pozici tradiční elita "bílých Maurů". Politicky relevantní elity arabského Maghribu jsou však stále více konfrontovány s tlakem demokratizačního procesu.

Obsah

Úvod
PRVNÍ KAPITOLA
Kmeny a klany v Libyi
Badáwa - tradiční libyjské kmeny a klany
Tripolsko pod osmanskou vládou
Historický význam řádu Sanúsíja při formování libyjské státnosti
Charakteristika Qadhdháfího autoritativního režimu
Mocenská struktura Qadhdháfího režimu
Biografie
DRUHÁ KAPITOLA
Městské a venkovské elity v Tunisku
Tradiční elity v Tunisku za vlády bejů
Reformy a modernizace Tuniska
Transformace elit za francouzského protektorátu
Tuniské elity za vlády prezidenta Burgiby
Mocenská struktura soudobého Tuniska
Tunisko v procesu transformace a demokratizace
Biografie
TŘETÍ KAPITOLA
Venkovské elity v Alžírsku
Tradiční elity v předkoloniálním Alžírsku
Transformace alžírských elit za francouzského kolonialismu
Formování nové elity za alžírské války 1954-62
Fronta národního osvobození v nezávislém Alžírsku
Mocenská struktura soudobého Alžírska
Alžírsko v procesu transformace a demokratizace
Biografie
ČTVRTÁ KAPITOLA
Městské a kmenové elity v Maroku
Tradiční elity v Maroku
Marocké elity v 19. století a za francouzského protektorátu
Transformace elit v nezávislém Maroku
Mocenská struktura soudobého Maroka
Maroko v procesu transformace a demokratizace
Biografie
PÁTÁ KAPITOLA
Kmeny a klany v Mauritánii
Tradiční kmeny a klany v Mauritánii
Mauritánie pod francouzskou nadvládou
Mauritánie v období nezávislosti
Biografie
Závěr
Bibliografie
Přílohy - mapy a genealogie
Summary