tištěná kniha e-kniha
Vytváření nepřítele.

Vytváření nepřítele.

Udávání a zastrašování ve stalinském Rusku

Goldman, Wendy Z.

témata: historie – 20. století, politologie a mezinárodní vztahy
edice: Politeia

brožovaná, 294 str., 1. vydání
překlad: Spurná, Jana - Spurný, Matěj
vydáno: březen 2015
ISBN: 978-80-246-2630-7
doporučená cena: 350 Kč

E-shop

Anotace

Kniha zkoumá mezilidské vztahy a vzorce chování v letech 1937 až 1938 v Sovětském svazu, tedy v období velkého teroru. Na osudech jednotlivých zaměstnanců tří velkých moskevských továren autorka ukazuje, jak masové operace (zatýkání určitých skupin obyvatel) a výzvy vedoucích představitelů komunistické strany k odhalování „skrytých nepřátel“ uvedly do pohybu dynamiku teroru, před jehož destruktivní silou nakonec nebyl nikdo v bezpečí.
Záplavy udání a štvanice na „maskované záškodníky“ vytvořily z běžného pracovního prostředí past, do které se mohl chytit kdokoliv. Bez ohledu na důkazy či loajalitu vůči straně. Obvinění na základě společenských vazeb pak rozšiřovala počet postižených o rodinné příslušníky, spolupracovníky a známé.
Autorka sice nezpochybňuje zodpovědnost politických elit v čele s J. V. Stalinem, zároveň ale ukazuje, že „obyčejní lidé“ nebyli pouze oběťmi teroru. Řevnivost mezi jednotlivými pracovníky, osobní konflikty i obranné strategie, jako např. preventivní udávání, naopak pomáhaly roztáčet kola teroru a po jistou dobu znemožňovaly z něj nalézt jakékoliv východisko. Goldmanová tak prostřednictvím příběhů konkrétních lidí přesvědčivě polemizuje s totalitaristickým pojetím – v českém prostředí stále populárním – rozdělujícím společnost stalinské (či obecně komunistické) diktatury na aktivní ovládající a pasivní ovládané.

Obsah

PODĚKOVÁNÍ

KAPITOLA PRVNÍ
Úvod

KAPITOLA DRUHÁ
Teror: Stručný politický úvod
Velkovýroba nového jazyka
Obvinění a udání
Odhalování teroristů a pokrytců
Průmyslová sabotáž
Hon na sabotéry v továrnách
Maskování a odhalování
Přehlížení nepřítele, zlehčování nepřátelských aktivit a vědomá nečinnost
Patolízalové, kritika a demokracie
Potlačování kritiky a ochrana nepřátel
Nepřátelé lidu a jejich stoupenci Závěr

KAPITOLA TŘETÍ
Soudruzi a spolupracovníci
Dynamo: Továrna
Tajná udání
Požár a soudní proces
Mlčení: Poslední útočiště slušnosti
Sítě a vazby
Taktiky přežívání
Všichni proti všem
Chaos
Závěr

KAPITOLA ČTVRTÁ
Rodinná tajemství
Železná pravidla hry Sovětská rodina
Dopad teroru na rodinu
Nežádoucí příbuzní a poskvrněné životopisy
Pochybnosti a strach
Bezvýchodná dilemata
Zříkání se příbuzných
Roztržená rodina
Závěr

KAPITOLA PÁTÁ
Láska, oddanost a zrada
Přesvědčená komunistka Maria Židkovová
Maria Židkovová a Jesfir Krivická: Spolupracovnice a přítelkyně
Alexandr Somov: Svržení mocného muže
Národnostní operace a vedlejší škody
První výslech
Druhý výslech
Třetí výslech
Věrný až do konce
Závěr

KAPITOLA ŠESTÁ
Poslední křeč
Zničující účinky teroru
Změna kurzu
Dopad rezoluce
Peklo na místní úrovni
Odhalování šiřitelů pomluv
Ochromení organizace
Záchvěvy strachu až do úplného konce
Oficiální stanovisko
Diskuse a její limity Závěr

ZÁVĚR
Příběh bez hrdinů

SEZNAM ZKRATEK

REJSTŘÍK

Recenze

Překlad knihy Wendy Goldmanové zpřístupňuje českému čtenáři aktuální práci k dějinám Sovětského svazu. Jde o čtivou a přesvědčivou monografii, která může být spolu s doslovem Michala Pullmanna, který rekapituluje dosavadní přístupy k výzkumu stalinismu, i příspěvkem k českým debatám o povaze komunistické diktatury. Je však třeba mít na paměti, že jde o analýzu relativně krátké etapy teroru, ne jiných období, vyznačujících se větší stabilitou. Autorka tento teror sleduje očima obyčejných lidí, kteří byli nejen oběťmi, ale často se z rozličných důvodů na jeho rozdmýchávání podíleli. Ať již věřili v demokratizaci, chtěli se zbavit zkorumpovaných úředníků, osobních nepřátel, nebo měli strach o vlastní život. Hledá příčiny i uvnitř společnosti a obraz, který tak vytváří, je oproti tomu klasicky totalitnímu mnohem lidštější, a tím i hrůzostrašnější a bohužel aktuálnější.
Jakub Vrba (Dějiny a současnost 4/2016, str. 47)

Má kniha Wendy Goldmanové nějakou platnost i pro dnešek? Může se zdát, že velký teror patří nenávratně minulosti a že se objeví nanejvýš ve slovníku zastydlých antikomunistů, kteří s jeho pomocí horlí proti „levicovému nebezpečí“. Nenechme se však mýlit. Sama Goldmanová v jednom rozhovoru upozorňuje, že téma její knihy je mimořádně aktuální – ovšem ne kvůli recidivě stalinismu. K destrukci občanských práv totiž dnes dochází hlavně v důsledku rostoucí xenofobie a opětovného strachu z „teroristů“. Jde o panickou hrůzu z muslimů, migrantů či jiných „podvratných živlů“ a lidé často sami žádají omezování svobod v domnění, že tak zvýší vlastní bezpečí. A jak známo, ve Spojených státech, v Rusku a mnoha dalších zemích v různé míře k potlačování práv dochází. Nabízí se proto otázka: nepovede xenofobie k novým formám autoritářství? Opravdu dnes máme jistotu, že se – v odlišných podmínkách a s jinými aktéry – podobně krutá doba nezopakuje?
Jaroslav Fiala (A2larm, 23. 10. 2015, text vyšel v A2 č. 21/2015)

Nejnovější tituly v edici