Samizdat Past and Present

Samizdat Past and Present

Glanc, Tomáš (ed.)

témata: literární věda, bohemistika
koedice s: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

e-kniha, 1. vydání
překlad: Clarke, Melvyn
vydáno: březen 2020
ISBN: 978-80-246-4065-5
formáty e-knihy epub, PDF, mobi
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Antologie textů českých literárních vědců představuje fenomén samizdatu a jeho historické proměny. Předmětem jednotlivých kapitol jsou zejména definice samotného termínu samizdat a rozsáhlá polemika o pojem ineditní literatura. Autoři studií dále věnují pozornost vzniku, vývoji a charakteristice různých samizdatových edic; samostatné kapitoly jsou věnovány undergroundové produkci a cenzuře. Jedna z kapitol se zabývá vztahem domácí samizdatové produkce a exilové literatury. V závěrečných kapitolách přítomné publikace je samizdat pojednán nejenom v českém, ale i v mezinárodním kontextu, zejména polském a ruském. Kniha Samizdat Past & Present je reprezentativní publikací představující různorodé podoby samizdatu a má ambici stát se základní příručkou k dané problematice.

Recenze

Samizdat Past & Present tak v této oblasti bádání vyplňuje značnou mezeru a je de facto první antologií zaměřenou na distribuci, dokumentaci a recepci samizdatu v jedné socialistické zemi. Pokud jde o její chronologický rámec, jak už název napovídá, pokrývá velké časové rozmezí a zahrnuje jak texty napsané v době, kdy samizdatová produkce ještě stále probíhala, tak i pokusy systematizovat vědomosti o tomto fenoménu z hlediska naší postkomunistické doby. V důsledku toho před sebou máme na jedné straně ideologicky zabarvenou polemiku, jež se v sedmdesátých a osmdesátých letech rozpoutala mezi českými intelektuály, a na straně druhé to, co Mark Lipovetsky ve své upoutávce nazývá „»postpolitickým« přehodnocením samizdatu“.
Valentina Parisi (překlad Lucie Johnová)(Ústav pro českou literaturu AV ČR)