tištěná kniha
Teoretické problémy práva na prahu 21. století.

Teoretické problémy práva na prahu 21. století.

Pocta k 75. narozeninám prof. JUDr. Jiřího Boguszaka, DrSc.

Gerloch, Aleš (ed.)

témata: právo

brožovaná, 238 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2002
ISBN: 80-246-0415-9
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Kniha vychází u příležitosti životního jubilea prof. Jiřího Boguszaka. Obsahuje dvacet příspěvků věnovaných vybraným právněteoretickým tématům. Autory jednotlivých studií jsou bývalí kolegové a žáci Jiřího Boguszaka z různých generačních vrstev.

Obsah

Život a dílo prof. JUDr. Jiřího Boguszaka, DrSc.
Aleš Gerloch

S Jiřím Boguszakem na Kergueleny a zase zpátky (Několik osobních vzpomínek)
Petr Pithart

K životnímu jubileu významného právního vědce, J. Boguszaka
Zdeněk Jičínský

Sloboda, moc, právo
Eduard Bárány

Legitimizační fikce legality
Jiří Přibáň

Platnost nejen jako právně normativní existence
Miloš Večeřa

Zákon nebo precedens?
Aleš Gerloch

Hledání práva - nesprávnost v právu
Irena Pelikánová

Soudcovské právo
František Zoulík

Závaznost nálezů Ústavního soudu pro obecné soudy: pokus o stukturování
problému
Zdeněk Kühn

Listina základních práv a svobod a její osudy
Vladimír Mikule, Vladimír Sládeček

Paradoxy univerzalizace lidských práv
František Šamalík

K problematice vzdání se práva v českém právním řádu
Petr Troster

Kriminologie a ostatní kriminální vědy
Oto Novotný

Mánie a fobie při aproximaci práva
Luboš Tichý

Trend internacionalizace a europizace právního řádu v praxi Parlamentu ČR
Jan Kysela

Vysoké školy - akreditační reflexe
Pavel Hollander

Právní dějiny a Kleió-Múza dějepisectví
Karolina Adamová

Otázka kontinuity československého státu a práva v letech 1938-1

Pavel Maršálek

Počátky svobody tisku v českých zemích
Ladislav Soukup

Životopis jubilanta

Vybraná bibliografie

Autoři