tištěná kniha e-kniha
Teorie lexikální sémantiky

Teorie lexikální sémantiky

Geeraerts, Dirk

témata: lingvistika
edice: Lingvistika

brožovaná, 340 str., 1. vydání
překlad: Klégr, Aleš
vydáno: květen 2019
ISBN: 978-80-246-4194-2
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Geeraertsova kniha nabízí vyčerpávající přehled hlavních tradic lingvistického bádání o významu slov od poloviny devatenáctého století do současnosti. Představuje nejdůležitější myšlenky, klíčové práce a dominantní postavy pěti lingvistických směrů: historicko-filologické sémantiky, strukturalistické sémantiky, generativní sémantiky, neostrukturalistické sémantiky a kognitivní sémantiky, přičemž si všímá především teoretických a metodologických vztahů mezi těmito přístupy. Kromě hlavních teoretických proudů lexikální sémantiky věnuje pozornost i „proudům spodním“, které utvářely její vývoj. Kniha vychází v překladu Aleše Klégra.

Recenze

Kniha Teorie lexikální sémantiky je i pro českého čtenáře užitečným průvodcem v oblasti přístupů ke zkoumání významu slov. Tam, kde je monografie možná až příliš povšechná, se jí stále daří poskytnout základní přehled dané oblasti a odkázat čtenáře na další relevantní literaturu. Překlad této publikace do češtiny je tak nepochybně přínosným počinem.
– Jakub Sláma (Časopis pro moderní filologii 102/2020, č. 1)

Nejnovější tituly v edici