Nástroj prospěšný, či vražedný?

Nástroj prospěšný, či vražedný?

Proces monopolizace na trhu stavebních hmot Předlitavska a meziválečného Československa

Gecko, Tomáš

témata: historie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: březen 2021
ISBN: 978-80-246-4666-4
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 330 Kč

E-shop

Anotace

Převládající ekonomická teorie i legislativní praxe nahlíží proces monopolizace trhu veskrze negativně jako jev snižující tržní výkon. Ještě v první polovině 20. století však bylo monopolům přisuzováno zvyšování efektivity tržní konkurence, stimulování technologických inovací i zmírňování negativních dopadů ekonomických krizí. Proces monopolizace a koncentrace výroby dosahoval obzvlášť vysoké intenzity na trhu stavebních hmot. O tom, jaké konkrétní důsledky měly monopolní organizace (tj. kartely, syndikáty apod.) pro efektivitu ekonomiky, socioekonomické vazby na trhu i státní hospodářskou politiku v Předlitavsku a meziválečném Československu, pojednává kniha Tomáše Gecka.