tištěná kniha
Los franciscanos y el contacto de lenguas y culturas

Los franciscanos y el contacto de lenguas y culturas

García, Antonio Bueno a kol.

témata: náboženství, historie

brožovaná, 278 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2013
ISBN: 978-80-246-2159-3
doporučená cena: 285 Kč

E-shop

Anotace

Jak samotný název sborníku, Františkáni a kontakt mezi jazyky a kulturami, napovídá, předkládaná publikace představuje osm století činnosti františkánského řádu při překonávání odlišností mezi jazyky a kulturami, zároveň je i výrazem dlouhodobého zájmu autorů o tuto problematiku. Nejpodrobněji je rozpracována evangelizace Nového světa, stranou pozornosti nezůstává ale ani činnost františkánů v Africe a v arabském světě. Kniha tak zaplňuje nejen mezery v poznání kontaktů mezi nám poněkud vzdálenými jazyky a kulturami, ale stává se rovněž inspirací pro další bádání v oblasti kultury vlastní.