tištěná kniha e-kniha
Filozofické souvislosti v literárním díle Sándora Máraiho

Filozofické souvislosti v literárním díle Sándora Máraiho

Garbacik-Balakowicz, Magdalena

témata: filozofie, literární věda

brožovaná, 270 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2022
ISBN: 978-80-246-5034-0
doporučená cena: 350 Kč

E-shop

Anotace

Přední představitel maďarské literatury 20. století Sándor Márai (1900–1989) je autorem rozsáhlého románového, publicistického i deníkového díla. Díky jeho důkladné četbě a sledování evoluce nejrůznějších filozofických vlivů (S. Freud, F. Nietzsche, J. Ortega y Gasset, O. Spengler) buduje autorka koherentní obraz máraiovského světa, odhaluje komplexitu jeho myšlenek i vlastní praktickou filozofii chápanou ve smyslu fronésis. Kniha nabízí zajímavý interpretační přístup k Máraiho dílu, které v posledních třech desetiletích udělalo nečekanou kariéru na evropské literární scéně.