tištěná kniha e-kniha
Když se rákos chvěje nad hladinou

Když se rákos chvěje nad hladinou

Funda, Otakar A.

témata: historie, biografie a paměti, filozofie

brožovaná, 242 str., 1. vydání
vydáno: duben 2009
ISBN: 978-80-246-1592-9
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

Jak je již z názvu patrné, tato kniha, třebaže obsahuje filosofické fragmenty a texty, je sbírkou spíše osobních autorových výpovědí a otevřeného přemítání než uzavřenou odbornou studií. Filozof, teolog a religionista Otakar A. Funda se v ní ohlíží za dosavadní cestou svého myšlenkového směřování. Kniha zachycuje jeho klíčová životní témata, dává nahlédnout do jeho myšlenkového vývoje i do současné názorové pozice. V tomto smyslu může čtenářům sloužit také jako klíč k lepšímu porozumění Fundovým předchozím textům. Publikace přináší rovněž kompletní autorovu bibliografii z let 1965–2008.

Obsah

Když se rákos chvěje nad hladinou

FRAGMENTY
Bůh se stal člověkem. Humanitní ateismus – legitimní dědic výšin křesťanské tradice
Máme všichni stejného Boha?
Osobní ohlédnutí
Kritická sebereflexe mého teologického období
Malé sumrakovské přemítání
Realita, objektivita, racionalita, humanita
Výhrada vůči levicově orientovaným filosofům a pravicovým politikům

TEXTY
Masarykova koncepce vzdělanosti
Masarykova cesta ke vzdělání
Umírat pro ideje? Zamyšlení nad causou M. Jana Husa
„Kvalitativní pozitivismus“ (výňatek)
Vztahy a identita
Nad Hromádkovou knížkou o Rádlovi
Výsostná hodnota života, úcta před skutečností, úcta k člověku a kritická racionalita jako metoda řešení problémů
Svébytnost vnějšího světa

BIBLIOGRAFIE
Otakara A. Fundy