e-kniha
Čtení a psaní odborného textu v environmentálních vědách

Čtení a psaní odborného textu v environmentálních vědách

Frouz, JanVindušková, Olga

témata: přírodní vědy, pedagogika – didaktika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: leden 2018
ISBN: 978-80-246-3822-5
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 110 Kč

E-shop

Anotace

Tato knížka představuje úvod do světa odborné literatury v environmentálních vědách a je určena zejména studentům vysokých škol v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. První část knihy se věnuje různým druhům odborných publikací − proč vůbec vznikají, jakou mají strukturu a jak bychom měli přistupovat k jejich četbě. Ve druhé části poskytují autoři praktické rady pro přípravu a psaní odborného textu, ať už se jedná o literární rešerši, nebo o odborný článek popisující empirický výzkum. Hlavní text knihy doprovázejí samostatné boxy, ve kterých jsou detailněji vysvětleny některé aspekty vědecké práce a literatury (např. statistika, tvorba a interpretace grafů a tabulek, pravidla citování, použití citačních manažerů, správa dat aj.).