Pedagogické praxe v tělesné výchově a odborné praxe ve sportu

Pedagogické praxe v tělesné výchově a odborné praxe ve sportu

Flemr, Libor a kol.

témata:

e-kniha, 1. vydání
vydáno: listopad 2021
ISBN: 978-80-246-5061-6
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 110 Kč

E-shop

Anotace

Učební text je určen studentům bakalářských a magisterských studijních programů akreditovaných na UK FTVS. Publikace reflektuje důležitost praxí pro budoucí učitele tělesné výchovy, trenéry ve sportu a odborníky na aplikované pohybové aktivity. Jednotlivé kapitoly obsahují podklady pro plnění pedagogických praxí ve školní tělesné výchově, odborných praxí ve sportu a odborných praxí pro osoby se specifickými potřebami a také formální parametry zápočtových požadavků. Autory jsou pedagogičtí pracovníci oddělení praxí z katedry pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu na UK FTVS.

Tento nově vydávaný učební text plně nahrazuje publikaci Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově od Pavla Tilingera a kol. z roku 2014.