tištěná kniha
Obraz a moc

Obraz a moc

Rozhovory s francouzskými mysliteli

Fišerová, Michaela

témata: filozofie

brožovaná, 188 str., 1. vydání
vydáno: duben 2015
ISBN: 978-80-246-2635-2
doporučená cena: 230 Kč

E-shop

Anotace

Knihu Obraz a moc tvoří dvě doplňující se části: přehledová autorská studie a původní rozhovory s francouzskými mysliteli. První část knihy uvádí do problematiky komplexních vztahů obrazu a moci ve francouzském myšlení na přelomu 20. a 21. století. Jejím záměrem je zdůvodnit interdisciplinární průzkum a uvést do vzájemných souvislostí vlivné vědecké polemiky a názory na vztah obrazu a moci, jak je autorka pozoruje v současném filosofickém a sociálním výzkumu ve Francii. Druhá část knihy přináší 7 unikátních rozhovorů autorky s vybranými osobnostmi současné francouzské filosofie (Georges Didi-Huberman, Marie-José Mondzainová, Jacques Rancière, Pierre Lévy), sociologie (Michel Maffesoli), antropologie (Marc Augé) a historie médií (Monique Sicardová). Pro lepší orientaci v dané problematice jsou rozhovory uvedeny informačními perexy dotazovaných myslitelů. Takto koncipovaná odborná reflexe je neobvyklou příležitostí pro osobní seznámení se s názory vybraných představitelů francouzské teorie obrazu. Propojuje různé současné odborné perspektivy v pluralitním dialogu, aby tak z různých stran reflektovala aktuální sdílení viditelného jako politiku vizualizace neviditelného.

Obsah

Předmluva

Přehledová studie
Politika obrazu ve francouzském myšlení na přelomu 20. a 21. století

Perexy a rozhovory

Georges Didi-Huberman
Jakou politiku obrazů?

Jacques Rancière
Obrazy už nereprezentují

Marie-José Mondzainová
Obraz, subjekt, moc

Pierre Lévy
Kybernetické imaginárno

Michel Maffesoli
Éra digitálních obrazů

Marc Augé
Globalizace vidění

Monique Sicardová
Konstrukce pohledu

Bibliografie
Résumé
Jmenný rejstřík
O autorce