tištěná kniha e-kniha
Profesionalita, ctnosti a etika povolání

Profesionalita, ctnosti a etika povolání

Fischer, Ondřej

témata: sociální práce, filozofie

brožovaná, 178 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2021
ISBN: 978-80-246-4906-1
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Profesionalita jako všeobecně užívaný pojem je svého druhu výzvou pro pracovníky a organizace v pomáhajících profesích i pro profesní etiku jako obor. Autor zprvu poukazuje na některé nevýhody obecně chápaného profesionalismu ve srovnání s důrazem na osobnostní kvality profesionála v duchu etiky sociální práce Sarah Banksové. Tyto aristotelsky inspirované profesní ctnosti pak propojuje se zajímavými rysy křesťansky chápaného povolání a představuje hlubší pojetí profesionality, které spíše vystihuje požadavky pomáhajících profesí a diakonické a charitativní práce.