tištěná kniha e-kniha
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole

Fialová, LudmilaFlemr, LiborMarádová, EvaMužík, Vladislav

témata: pedagogika

brožovaná, 236 str., 1. vydání
vydáno: únor 2015
ISBN: 978-80-246-2885-1
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

Tato monografie si klade za cíl poskytnout orientaci v teoretických východiscích pro tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví a současně i v aktuálním stavu vzdělávací oblasti Člověk a zdraví v českých školách. Jednotlivé kapitoly (proměny školního vzdělávání v posledním čtvrtstoletí, tvorba kurikula i standardů, výzkum ve školní praxi, podmínky pro výuku oborů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví) přinášejí informace o úskalích a výzvách, které bude třeba v následující etapě reformy českého školství řešit. Předložené návrhy a doporučení se opírají o výzkumné výsledky a kritickou analýzu současné situace. Autoři chtějí podnítit odbornou diskuzi, která by zvýšila prestiž a kvalitu vzdělávání v oblasti Člověk a zdraví.