tištěná kniha
Specifické rysy geriatrické farmakoterapie I. Změna terapeutické hodnoty léků ve stáří

Specifické rysy geriatrické farmakoterapie I. Změna terapeutické hodnoty léků ve stáří

Fialová, Daniela

témata: lékařské vědy – farmakologie

brožovaná, 92 str., 1. vydání
vydáno: leden 2008
ISBN: 978-80-246-1353-6
doporučená cena: 105 Kč

E-shop

Anotace

Monografie je upravenou verzí disertační práce autorky. Uceleně shrnuje epidemiologické aspekty související s racionální geriatrickou preskripcí, farmakologické změny ve stáří a jejich dopad na změněnou terapeutickou hodnotu léčiv. Upozorňuje na rostoucí význam geriatrických a gerontologických znalostí, demografické stárnutí populace a specifika racionální geriatrické preskripce. Předmětem zájmu učebnice je mimo jiné i dosud nedostatečně respektovaný koncept léčiv potenciálně nevhodných ve stáří. Monografie propojuje poznatky aplikované geriatrické farmakologie s farmakoepidemiologickým přístupem, nezbytným pro racionální individualizovanou léčbu. Jedná se o praktickou příručku účelné a bezpečné farmakoterapie ve stáří určenou všem zdravotníkům, kteří se zabývají předepisováním léků a úpravami lékového režimu u starých nemocných. (Dotisk 1. vydání)

Obsah

ÚVOD
1. DEMOGRAFICKÉ STÁRNUTÍ POPULACE, NÁRŮST SPOTŘEBY LÉKŮ A RACIONALITA SOUČASNÉ GERIATRICKÉ PRESKRIPCE
1.1 Demografické stárnutí populace
1.2 Prognózy zdraví a nemocnosti budoucí seniorské populace
1.3 Nemocnost navozená léky, zdravotně-sociální a ekonomické důsledky
1.4 Geriatrie jako samostatný a nedostatečně respektovaný obor
1.5 Literatura
2. FARMAKOLOGICKÉ ZMĚNY VE STÁŘÍ A JEJICH VÝZNAM PRO RACIONÁLNÍ GERIATRICKOU PRESKRIPCI
2.1 Změny farmakokinetiky ve stáří a jejich klinické důsledky
2.2 Změny farmakodynamiky ve stáří a jejich klinické důsledky
2.3 Literatura
3. SPECIFICKÉ RYSY GERIATRICKÉ PRESKRIPCE
3.1 Význam individualizované farmakoterapie ve stáří
3.2 Nejčastější chyby v geriatrické preskripci
3.3 Literatura
4. LÉClVA POTENCIÁLNĚ NEVHODNÁ VE STÁŘÍ - ZÁKLADNÍ KONCEPT, FARMAKOLOGICKÉ A FARMAKOEPIDEMIOLOGICKÉ ASPEKTY
4.1 Koncept léčiv potenciálně nevhodných ve stáří
4.2 Standardní kritéria léčiv potenciálně nevhodných ve stáří
4.3 Kardiovaskulární léčiva potenciálně nevhodná ve stáří (Beersova kritéria z roku 2003)
4.4 Psychofarmaka potenciálně nevhodná ve stáří (Beersova kritéria z roku 2003)
4.5 Literatura
5. PRESKRIPCE LÉČIV POTENCIÁLNĚ NEVHODNÝCH VE STÁŘÍ V EVROPSKÝCH PODMÍNKÁCH
5.1 Poznatky o užití léčiv potenciálně nevhodných ve stáří ve Spojených státech a v Evropě
5.2 Evropská studie potenciálně nevhodných léčiv
5.3 Literatura
ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
O AUTORCE