tištěná kniha
Pojetí vlastního těla

Pojetí vlastního těla

Zdraví, zdatnost, vzhled

Fialová, LudmilaKrch, František David

témata: psychologie

brožovaná, 280 str., 1. vydání
vydáno: březen 2013
ISBN: 978-80-246-2160-9
doporučená cena: 295 Kč

E-shop

Anotace

Tato monografie popisuje teoretická východiska problematiky tělesného sebepojetí. Zabývá se problematikou sebepojetí člověka a jeho identitou. Zvláštní pozornost je pak věnována tělu a jeho filosofickému, biologickému, psychologickému, sociologickému i estetickému pojetí.
Autoři přinášejí přehled metod zkoumajících tělesné sebepojetí. Zabývají se i problematikou narušeného vnímaní vlastního těla a přílišné péče o něj, problematikou poruch příjmu potravy, sebepoškozování různými formami zdobení. Popisují vliv různorodých médií na péči o tělo a ideál krásy. Závěr knihy je věnován výchově ke zdraví v rodině i ve škole a životnímu stylu.