tištěná kniha e-kniha
Přehled anatomie centrálního nervového systému

Přehled anatomie centrálního nervového systému

Fiala, PavelValenta, Jiří

témata: lékařské vědy

brožovaná, 146 str., 1. vydání
vydáno: květen 2020
ISBN: 978-80-246-4477-6
doporučená cena: 210 Kč

E-shop

Anotace

Kniha představuje ucelený přehled informací o základních strukturách centrálního nervového systému a jejich funkčního spojení. Text je členěn do 11 kapitol a je určen především pro studenty pregraduálního studia medicíny. Každá kapitola obsahuje textovou část, originální schématické obrázky a přehledné tabulky, které umožňují lépe se orientovat ve složité stavbě mozku a míchy člověka. Součástí textu jsou klinické poznámky, které vhodným způsobem zdůrazňují význam znalosti stavby centrálního nervstva pro lepší pochopení jeho funkce a jeho poruch.

Recenze

Celý text je věcně i terminologicky správný, a jeho stručnost je zárukou toho, že čtenář není zahlcen stovkami podružných detailů, ale rychle, snadno a bezpečně se od počátku orientuje v základních pojmech, potřebných pro pochopení nejen stavby, ale i funkčních významů jak jednotlivých popisovaných oddílů, tak i CNS jako celku. Velmi cenné jsou rovněž početné poznámky o klinickém významu typických poruch řady struktur (krvácení, nádory atd.).

Z recenzního posudku: Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.