e-kniha
Central Nervous System

Central Nervous System

Owerview of Anatomy

Fiala, PavelValenta, Jiří

témata: lékařské vědy – anatomie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: 2014
ISBN: 978-80-246-2647-5
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 80 Kč

E-shop

Anotace

Předkládaný anglicky psaný učební text se zabývá anatomií centrálního nervového systému člověka. Je rozčleněn do jedenácti kapitol, které popisují jednotlivé součásti lidského centrálního nervového systému, počínaje obecnou neuroanatomickou a vývojovou kapitolou a konče popisem obalů a cevního zásobení CNS. Výklad látky je také doprovázen hojným počtem ilustrací a tabulek.