tištěná kniha
Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti

Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti

Feuerstein, Reuven

brožovaná, 474 str., 1. vydání
vydáno: květen 2014
ISBN: 978-80-246-2400-6
doporučená cena: 375 Kč

E-shop

Anotace

Feuersteinův program Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina, profesora kognitivní a pedagogické psychologie, a jeho spolupracovníků je základním teoretickým dílem popisujícím metodu, která rozvíjí kognitivní funkce jedince a učí ho všem mentálním operacím a strategiím duševní činnosti. Tím rozšiřuje mentální potenciál jedince a jeho schopnost učit se, a tak pomáhá překlenout deficity kognitivních funkcí u různých skupin žáků (mentální retardace, vývojové poruchy mozku, kulturně či sociálně deprivované děti, nevidomí apod.) Tato metoda vznikla před více než padesáti lety a od té doby prošla výrazným vývojem jak ona sama, tak její praktické výstupy v podobě cvičných sešitů neboli instrumentů. V současnosti se metoda rozšířila napříč populací (bez ohledu na věk, znalosti či přirozený intelekt). Je praktikována na celém světě.
Česká odborná veřejnost se mohla setkat již s několika pracemi, které jsou ovlivněny metodologií tohoto autora, jeho vlastní text však českému čtenáři přináší až tato publikace. Ačkoli se může zdát, že jde v naší zemi pouze o novou metodologii pedagogické a psychologické praxe, jedná se ve skutečnosti o zásadní a propracovanou teorii, bez které se praktická práce s instrumenty neobejde.
Dotisk prvního vydání

Obsah

Úvod
Poděkování

ČÁST I: TEORETICKÉ A KONCEPČNÍ ZÁKLADY
1. Instrumentální obohacení a pojetí kognitivní modifikovatelnosti
2. Zdroje a podpora kognitivní modifikovatelnosti a Zkušenosti zprostředkovaného učení
3. Teorie Zkušenosti zprostředkovaného učení (MLE)
4. Určující činitele nedostatečných zkušeností zprostředkovaného učení
5. Deficitní kognitivní funkce
6. Kognitivní mapa
7. Cíle a struktura Instrumentálního obohacení

ČÁST II: PRAKTICKÁ APLIKACE FEUERSTEINOVA PROGRAMU INSTRUMENTÁLNÍHO OBOHACENÍ
8. Instrumentální obohacení - standardní řada: popis instrumentů
9. Instrumentální obohacení - základní: popis postupů a instrumentů
10. Využití Instrumentálního obohacení: výcvik učitelů, poradenství, aplikace ve třídě a profil žáka
11. Dílčí cíle Instrumentálního obohacení: jak je možné pomáhat rozvoji kognitivních funkcí
12. Instrumentální obohacení: výzkum a využití

Bibliografie

Slovo překladatelky

Věcný rejstřík