tištěná kniha
Základy psycholingvistiky

Základy psycholingvistiky

Fernandez, E.M.Cairns, H.S.

témata: lingvistika, psychologie
edice: Lingvistika

brožovaná, 300 str., 1. vydání
překlad: Chromý, Jan
vydáno: duben 2014
ISBN: 978-80-246-2435-8
doporučená cena: 315 Kč

E-shop

Anotace

Kniha Základy psycholingvistiky představuje klíčové otázky psycholingvistického bádání. Poutavou a zároveň srozumitelnou formou se tak zabývá osvojováním jazyka u dětí i tím, jak se učí jazyky dospělí, zaměřuje se na to, jak produkujeme a zpracováváme řeč, a v neposlední řadě věnuje pozornost složitým otázkám biologického založení jazyka. Informace v knize jsou založeny na nejnovějších výzkumných poznatcích a jsou doplněny četnými příklady z různých jazyků. Kniha je vhodná jak jako úvod do problematiky, tak jako přehledné shrnutí aktuálního stavu poznání pro ty, kteří se s psycholingvistikou seznámili již dříve. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny o seznam základních pojmů a také o úvahové otázky, rozvíjející přemýšlení o jednotlivých tématech. Kniha rovněž obsahuje anglicko-český a česko-anglický terminologický slovníček, jehož cílem je usnadnit českým mluvčím kontakt s anglicky psanou odbornou literaturou.

Obsah

SEZNAM OBRÁZKŮ
SEZNAM TABULEK

PŘEDMLUVA

1. VÝCHOZÍ POJMY

2. POVAHA JAZYKOVÉ KOMPETENCE

3. BIOLOGICKÝ ZÁKLAD JAZYKA

4. OSVOJOVÁNÍ JAZYKA

5. MLUVČÍ: PRODUKCE ŘEČI

6. POSLUCHAČ: PERCEPCE ŘEČI A LEXIKÁLNÍ PŘÍSTUP

7. POSLUCHAČ: STRUKTURNÍ ZPRACOVÁNÍ

8. ZAPAMATOVÁNÍ VET, ZPRACOVÁNÍ DISKURZU A FUNGOVÁNÍ ROZHOVORU

EPILOG

PŘÍLOHA: PŘÍPRAVA A REALIZACE EXPERIMENTU V PSYCHOLINGVISTICE
POUŽITÁ LITERATURA
DOSLOV: PSYCHOLINGVISTIKA V ČEŠTINĚ A ČEŠTINA V PSYCHOLINGVISTICE
TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍČEK
POZNÁMKA PŘEKLADATELE
JMENNÝ REJSTŘÍK
VĚCNÝ REJSTŘÍK

Nejnovější tituly v edici