tištěná kniha e-kniha
Zlatý nosorožec

Zlatý nosorožec

Příběhy o africkém středověku

Fauvelle-Aymar, François-Xavier

témata: historie – středověk
edice: Medievistika

brožovaná, 214 str., 1. vydání
překlad: Lhotová, Alena - Beguivinová, Helena
vydáno: duben 2021
ISBN: 978-80-246-4146-1
doporučená cena: 310 Kč

E-shop

Anotace

Spojení pojmu středověk se subsaharskou Afrikou zní pro českého čtenáře nezvykle, neboť v češtině zatím mnoho publikací umožňujících seznámit se s bohatstvím tamějších kultur a civilizací v 8.–15. století nemáme.
Toto dlouhé období zůstává obecně pro celkový nedostatek pramenů neznámým, mohli bychom říci temným. Přesto se i zde nabízí řada záchytných bodů, ať už z dochovaných vyprávění některých osobností, nebo nalezených předmětů.
Historik a archeolog François-Xavier Fauvelle-Aymar ve své knize vycházející z jeho celoživotních výzkumů představuje Afriku „zlatých věků“ pomocí příběhů a průvodců, jejichž očima Afriku poznáváme. Jsou mezi nimi obchodníci, dobrodruzi, geografové či diplomaté z dávné minulosti, ale i současní archeologové. A tak díky nim objevujeme sídla bohatých panovníků, hustě obydlená města, kde se setkávali obchodníci z islámského i neislámského světa, a trhy, kde směňovali ambru, otroky a zlato za luxusní nádobí, kovové ingoty, sůl nebo mušličky, které dováželi při svém obchodování se vzdálenou Asií.

Recenze

Kniha je nápadito štruktúrovaná do niekoľkostranových kratších (a o to údernejších) kapitol, ktoré rozprávajú chronologicky o rozličných fenoménoch, regiónoch, kultúrnych kontextoch, ako aj o cenných a často neľahko interpretovateľných prameňoch (písomných, archeologických i antropologických). V texte čitateľ síce nenájde klasický poznámkový aparát, v ktorom by mohol sledovať autorov pracovný postup, alebo nachádzať zdroje ďalšieho poznania, to však nič neuberá odborným kvalitám autorovho výkladu, keďže za každým jedným „príbehom“ nasleduje relevantná a bohato komentovaná bibliografia primárnych prameňov a sekundárnej literatúry k danej téme.
[…]
Autorom umne a atraktívne prezentované výsledky historického bádania o spoločenstvách afrického kontinentu neraz dokážu prekvapiť svojou výnimočnosťou.
Matej Harvát (Historyweb.sk)

Vydání podnětné knihy „Zlatý nosorožec. Příběhy o africkém středověku“ Françoise-Xaviera Fauvelle-Aymara je záslužným počinem. Čtenáři se tak otevírá zcela nový, objevný pohled na pojem středověk, který není omezen jen a pouze na evropský kontinent.
Marek Zágora (Stavitelé katedrál)

Nejnovější tituly v edici