tištěná kniha
Hnutí Haré Kršna. Problémy institucionalizace alternativního náboženství

Hnutí Haré Kršna. Problémy institucionalizace alternativního náboženství

Fárek, Martin

témata: náboženství

brožovaná, 210 str., 1. vydání
vydáno: leden 2009
ISBN: 978-80-246-1579-0
doporučená cena: 210 Kč

E-shop

Anotace

Hnutí Haré Kršna, angl. zkratkou také ISKCON, patří k nejznámějším skupinám řazeným mezi tzv. nová náboženská hnutí. Kniha široce pojednává o dějinách organizace od jejího založení ve Spojených státech v roce 1966 až do současnosti. Čtenář tak může sledovat vývoj hnutí od skupinky nadšených stoupenců indického gurua až po mezinárodní instituci s propracovanou hierarchickou strukturou. Publikace analyzuje kontroverzní témata, jakými jsou misijní prodej knih, proměna modelu tradiční náboženské autority v nové instituci nebo sociální problémy. Mezi posledně jmenovanými jde především o vztah vedoucí elity asketů k rodinám nebo o výchovu a vzdělávání dětí v organizaci. Nechybí kapitola věnovaná teologickým sporům a pasáž o vývoji organizace na území ČR. Propojení vyprávění založeného na bohatých zdrojích (především zahraničních) s reflexivními a teoretičtějšími úvahami nabízí podněty k zamyšlení pro laika i odborníka.

Obsah

ÚVOD
Původ a historické pozadí hnutí Haré Kršna
Teoretický rámec, metodologie a zdroje
BUDOVÁNÍ TVRDÉ INSTITUCE
Zakladatelská léta (1966-1970)
Moc přebírá vůdčí elita žáků (léta 1970-1977)
GBC versus chrámoví vedoucí a snahy o centralizaci
Prodej knih - výdělečná misie
Od nástupnické krize po reformu guruovství (1978-1987)
První vážné schizma způsobené Džajatírthou
Reforma
Od začátku devadesátých let do současnosti
SOCIÁLNÍ ROZMĚR INSTITUCIONALIZACE
Varnášramadharma a bhágavatadharma
Status manželství a rodiny
Žena v hnutí ISKCON: matka, partnerka, májádéví?
Oběti institucionalizace: zneužívání dětí a snahy o nápravu
AUTORITA,TEOLOGIE A INTELEKT
Bůh, učitel a žák - kdo všechno je autoritou?
Bhaktivédánta Svámí: guru a služebník služebníka
Jaký typ autority prosazoval zakladatel hnutí Haré Kršna?
Učení Bhaktivinóda Thákura versus Prabhupádova interpretace tradice
Teologické spory a institucionalizace organizace ISKCON
Prabhupádovy názory na moderní vědu
Bhaktivédántův institut
ISKCON V ČESKÉ REPUBLICE
ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
POZNÁMKA K PŘEPISU CIZÍCH SLOV A PŘEKLADU
PODĚKOVÁNÍ
PRAMENY A LITERATURA
REJSTŘÍK