tištěná kniha e-kniha
Myslet navzdory dějinám

Myslet navzdory dějinám

Kontrafaktuální dějiny a didaktika dějepisu

Fapšo, Marek

témata: historie, pedagogika – didaktika

brožovaná, 134 str., 1. vydání
vydáno: červen 2024
ISBN: 978-80-246-5844-5
doporučená cena: 230 Kč

E-shop

Anotace

Kontrafaktuální dějiny (a obecně kontrafaktuální myšlení) jsou velmi populárním přístupem k minulosti, jehož kořeny mají dlouhou tradici. Vychází z předpokladu, že dějiny nejsou nevyhnutelné, ale naopak mohly v každém okamžiku proběhnout jinak. Lidé si na úrovni svých vlastních příběhů i v souvislosti se světovými dějinami kladou otázku: „Co by se stalo, kdyby...“ Kniha přináší komplexní pohled na tento fenomén nahlížený z pohledu různých věd (psychologie, logika, literární věda), přičemž těžištěm je historiografie. Kontrafaktuální dějiny totiž nemusí být jen náhodným vyprávěním – mohou mít metodologický rámec a mohou se držet vědeckých postupů. Důležitou součástí je jejich didaktická aplikace, která je v knize pojata jak teoreticky (možnosti a limity takového přístupu ve výuce), tak prakticky (návrh konkrétních hodin).