tištěná kniha
Terorismus a války v době globalizace

Terorismus a války v době globalizace

Eichler, Jan

témata: politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 398 str., 2. vydání
vydáno: prosinec 2010
ISBN: 978-80-246-1790-9
doporučená cena: 335 Kč

E-shop

Anotace

Druhé vydání publikace je rozšířeno o hodnocení nových válek, které proběhly v letech 2008 a 2009, což konkrétně znamená válku mezi Gruzií a Ruskem, k níž došlo v létě 2008, a tzv. třítýdenní válku, kterou spustil Izrael proti Palestincům na území Gazy na přelomu let 2008 a 2009. Dále je toto vydání obohaceno o hodnocení dalšího vývoje válek v Africe, v Kolumbii či na Srí Lance. A v neposlední řadě postihuje změny, jež se odehrály ve dvou významných islámských zemích, které se staly místem vojenské intervence a posléze i několikaleté okupace uskutečněné vojsky USA a jejich nejbližších spojenců. V případě Afghánistánu přibylo zejména hodnocení mise ISAF, v případě Iráku pak jde o změny přístupu USA. Poslední výraznější změnou ve srovnání s prvním vydáním je závěrečné něko-likastránkové zamyšlení nad otázkou, zda je na počátku 21. století možné vyhnout se válce jako nejvážnější hrozbě v životě každého státu, společnosti i jednotlivce, nebo zda válka i nadále zůstává nástrojem k dosahování politických cílů.

Obsah

Úvodem - Válka a mír ve světě po roce 1990
Mapa - Oblasti válek a konfliktů s dopadem na mezinárodní bezpečnost v letech 1990-2006

1. KAPITOLA: NÁSTUP GLOBALIZACE
1. Nástup globalizace
2. Základní teoretické přístupy k současné etapě globalizace
3. Kritická hodnocení globalizace
4. Dopad globalizace na mezinárodní bezpečnostní vztahy
5. Vznik nového bezpečnostního prostředí
6. Geostrategická revoluce
7. Parametry síly v době globalizace

2. KAPITOLA: VÁLKY V "HISTORICKÉM SVĚTĚ"
1. Války na africkém kontinentu
2. Války v Asii
3. Války v Latinské Americe
4. Vleklý izraelsko-palestinský konflikt
5. Rozdílné a společné rysy ozbrojených konfliktů a válek v tzv. historickém světě

3. KAPITOLA: VÁLKY ZA ÚČASTI USA A JEJICH SPOJENCŮ -90. LÉTA 20. STOLETÍ
1. Operace Pouštní bouře 1991
2. Operace Spojenecká síla 1999

4. KAPITOLA: GLOBÁLNÍ TERORISMUS - NEJVÁŽNĚJŠÍ BEZPEČNOSTNÍ HROZBA SOUČASNOSTI
1. Základní charakteristika terorismu
2. Mezinárodní terorismus posledních tří desetiletí 20. století
3. Globální terorismus, jeho činitelé a referenční objekty
4. Politické vyhodnocování hrozby globálního terorismu
5. Otevření "evropské fronty"
6. Teoretická hodnocení globálního terorismu
7. Hrozba nekonvenčního terorismu
8. Varianty boje proti terorismu na počátku 21. století
9. Politické působení na základnu soudobého globálního terorismu 10. Závěr
Příloha: Grafické vyjádření vazeb mezi válkami a terorismem v době globalizace

5. KAPITOLA: VÁLKY VEDENÉ USA A JEJICH SPOJENCI PO NÁSTUPU GLOBÁLNÍHO TERORISMU
1. Válka v Afghánistánu 2001 - Operace Trvalá svoboda
2. Vojenské odstranění režimu Saddáma Husajna v Iráku -Operace Irácká svoboda

6. KAPITOLA: SHODNÉ A ROZDÍLNÉ RYSY VÁLEK NA POČÁTKU 21. STOLETÍ
1. Společné rysy válek postkonfrotačního období
2. Vztah mezi válkami a terorismem v době globalizace
3. Jak dál v boji proti globálnímu terorismu?

ZÁVĚR
1. Války po roce 1990 a jejich vzájemné propojení s terorismem
2. Je možné vyhnout se válkám?

SEZNAM ZKRATEK
LITERATURA
REJSTŘÍK