tištěná kniha e-kniha
Od Hirošimy po Bělehrad

Od Hirošimy po Bělehrad

Válka a mír v druhé polovině 20. století

Eichler, Jan

témata: historie – 20. století

brožovaná, 274 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2014
ISBN: 978-80-246-2251-4
doporučená cena: 275 Kč

E-shop

Anotace

Monografie Od Hirošimy po Bělehrad. Válka a mír v druhé polovině 20. století se věnuje válečným a diplomatickým událostem druhé poloviny minulého století, autor jednotlivé události analyzuje na základě teorií R. Arona a J. Galtunga. Ústředním námětem publikace je vývoj míru a války, teoretické proudy (realismus, idealismus, konstruktivismus a kritické teorie) a jejich význam pro hodnocení dějin 20. století. Klíčovou roli v analýze období studené války i tzv. globalizace sehrálo Galtungovo pojetí negativního a pozitivního míru – autor vymezuje válku a mír jako dvě základní podoby mezinárodního uspořádání.
Kniha bezprostředně navazuje na monografii Od Sarajeva po Hirošimu. Válka a mír v první polovině 20. století, která se podrobně zaměřila na světové války a meziválečné období.