e-kniha
Expanze na pozvání

Expanze na pozvání

Rozšiřování NATO a jeho důsledky

Eichler, Jan

témata: politologie a mezinárodní vztahy

e-kniha, 1. vydání
vydáno: listopad 2019
ISBN: 978-80-246-4309-0
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Jan Eichler se řadí k našim předním bezpečnostním analytikům. Tématem jeho knihy je rozšiřování NATO směrem na východ a jeho dopady na bezpečnostní situaci v celé Evropě. Veřejnosti předkládá osobitý a fundovaný pokus o aplikaci neorealistické teorie na reflexi vztahů mezi Spojenými státy a Ruskem v postsovětském prostoru po skončení studené války

Recenze

V nové knize Jan Eichler syntetizuje všechny své tradiční dovednosti, jmenovitě schopnost vhodně zvolené, důsledné a ostře ohraničené konceptuálně-teoretické analýzy, smyslu pro empirický detail se zásadním akcentem na víceúrovňovou diachronní analýzu a v českém prostředí mimořádnou a prakticky bezkonkurenční schopnost pohybu od vojensko-technologické analýzy přes bezpečnostní politiku vybraných aktérů až po strategické a strukturálně (geo)politické implikace. Eichlerova rozsáhlá erudice je podpořena jeho schopností číst v originálu plynně anglické, francouzské i ruské zdroje a umožněna v komunitě vzácnou schopností nezávisle či neotřele myslet.

Z recenzního posudku: Doc. PhDr. RNDr. Nik Hynek, PgDip Res, MA, PhD