tištěná kniha
Texterritorium

Texterritorium

Ébert-Zeminová, Catherine

témata: literární věda

brožovaná, 404 str., 1. vydání
vydáno: duben 2014
ISBN: 978-80-246-2331-3
doporučená cena: 335 Kč

E-shop

Anotace

Texterritorium volně navazuje na autorčinu předchozí knihu Textasis, vydanou rovněž v Karolinu, a podobně jako ona ohledává hranice a možnosti textu, slova, jazyka v protnutí literární vědy, psychoanalýzy a daseinsanalýzy. Základna, ono „území“, kde se tento pohyb odehrává, se však rozšiřuje. Na vzdálenějším chronologickém kraji sahá k symbolismu a dekadenci (Gide, Huysmans, Valéry), přes meziválečné období (Drieu La Rochelle, Green, Malraux) s komparativními přesahy (Canetti, Arthur Miller) a se samostatným oddílem věnovaným surrealismu (např. Char, Gracq, Mandiargues) dospívá k éře nedávné a současné (Tristan, Bernheimová, Orsenna). Uzavírá se obecnou úvahou o vztahu moderny a postmoderny a o jeho filosofických souvislostech. Autory a témata přes jejich historickou a estetickou různorodost propojuje ontologické pozadí, v němž je psaní a čtení dvojím, takřka totožným způsobem uskutečňování určité životní formy. V tomto rámci je text pro autorku jednou z podob univerza a druhého člověka, která vždy zas a znovu zve k naplňování vzájemnosti mezi světem a lidským bytím.

Obsah

Inter textum et texendum

I. Dlení v zrcadlení (Rozhraní 19. a 20. století)
Symbol, transcendence, imanence
Mýtus zrcadlení, zrcadlení mýtu
Antinarcis i Antihrdina
Narcis a Anti-dandy, Dandy a Anti-narcis
Narkissos a Kronos
Imoralisté a svůdci

II. Blín běsů (Od války k válce)
"Nemoc století" nepostihla jen romantiky
Ohnisko (pohledu a lecčeho jiného)
Bloudění v bezmoci vůle aneb cesta k takměř hrdinské prohře
Pád, propad, úpadek: průběh jedné katabáze
Existenciální exorcismus André Malrauxa
Dát za pravdu těm, kdo v úzkostech hledají
Slovo a tělo v horizontu svobody
Emigrant z Ráje

III. Gradus ad surrealismi Parnassum (Střípky avantgardy)
Něžný a divoký Prévertův zázrak aneb dobrá slova poezie ve špatných slovech překladu
Ten, který obývá blesk
Auctor certus, catharsis incerta
O moudrosti a rozkoši aneb o teosofii a erotice
In marginis margine
Chvála na erasmovské téma
Orbis urbis
Hra, úzkost a zpřevrácený svět Borise Viana

IV. Různosvěty (Nedávnost a současnost)
Sýr a červi jako problém nikoli kulinářský
Cestou necestou k sobě
Narativní konfigurace Emmanuele Bernheimové
Drásavá pro/hra identity
Od ekonomie a politických věd k apologii románu
Zrození vypravěče
Klub (ne)přátel absurdity vítá neophyta
Interpretační variace na vražednou strunu
Poněkud disparátní úvahy kolem jedné knížky aneb tři příběhy
Holčička na dvojí způsob
Sub specie extremitatis
Autobiografie jako vyjednávání s realitou
Na ruinách ironie
Mezi halucinací, fantasmatem a realitou
Ve znamení nerozhodnutelného: k literární (post)moderně

Těm, k nimž mě poutá vděk
Texterritoire. Dans les coordonnées des lettres francaises modernes
(Résumé)

Autorsko-redakční poznámka
Chronologie autorů IV. oddílu
Bibliografie
Dílčí bibliografie autorky
Jmenný rejstřík
Tematický rejstřík