e-kniha
Klíč k novověké paleografii

Klíč k novověké paleografii

Ebelová, Ivana

témata: historie – pomocné vědy historické

e-kniha, 1. vydání
vydáno: duben 2016
ISBN: 978-80-246-3254-4
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Příručka „Klíč k novověké paleografii“ představuje praktickou pomůcku pro zvládnutí čtení raně novověkých a novověkých paleografických textů (od počátku 16. do počátku 20. století). Soustřeďuje se na dva základní typy písma – české a německé novogotické písmo, především jejich kurzívní formy, které se vyvíjely vedle sebe a navzájem se ovlivňovaly až do schválení Všeobecného školního řádu v roce 1774.
Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních problémů aktivního osvojení si čtení textů ze sledovaného období je výrazná individualizace písem, daná rozvojem vzdělanosti a znalostí psaní a na to navazující širokou typologickou škálou písemností, je hlavním záměrem ukázat některé z nejčastěji se vyskytujících tvarů jednotlivých písmen české i německé novogotické kurzívy a ilustrovat variabilitu grafémů danou individuálním projevem písaře. Vedle těchto grafémů je v příručce zařazeno 20 jazykově českých a 20 německých ukázek textů včetně paleografických přepisů a doprovodného komentáře, zařazeny jsou rovněž ukázky písma z učebnic psaní užívaných ve předmětném období, připojen je rovněž přehled nejčastěji užívaných zkratek.

Obsah

Předmluva ke 2. vydání
Vorwort zur 2. Ausgabe

Úvod k 1. a 2. vydání
Einleitung zur 1. und 2. Ausgabe

Výběrová bibliografie
Auswahlbibliographie

Seznam ukázek Beispielsverzeichnis

České novogotické písmo - tabulky a ukázky
Die tschechische neugotische Schrift - Tabellen und Beispiele

Německé novogotické písmo - tabulky a ukázky
Die deutsche neugotische Schrift - Tabellen und Beispiele

Arabské číslice - tabulky
Arabische Zahlen - Tabellen

Přehled zkratek (výběr)
Übersicht der Kürzungen (Auswahl)