tištěná kniha e-kniha
Tělesná výchova na 1. stupni základní školy

Tělesná výchova na 1. stupni základní školy

Dvořáková, HanaEngelthalerová, Zdeňka a kol.

témata: sport a tělovýchova – didaktika sportu

brožovaná, 276 str., 2. vydání
vydáno: říjen 2023
ISBN: 978-80-246-5702-8
doporučená cena: 360 Kč

E-shop

Anotace

Škola je dnes konfrontována s novými, naléhavými úkoly vyplývajícími především z vývojové dynamiky soudobé společnosti a potýká se s novými názory a zjištěními v oblasti pedagogiky, oborových didaktik, psychologie efektivního učení a vzdělávání. Výrazně je ovlivněna proměnou edukační reality, vyvolanou rozvojem ve sféře informačních a komunikačních technologií. S novými základními dokumenty dochází k posunům v cílech, pojetí oborů i k požadavkům na změny obsahu, forem i metod. I za čtvrtstoletí platnosti programu nejsou mnohá očekávání naplněna ani v práci učitelů ani v jejich přípravě. Vzdělávání učitelů pro 1. stupeň je multioborové, a tedy široké a různorodé, proto vyučování oboru tělesná výchova může být pro mnohé z těchto učitelů problematické.
Cílem této publikace je formulovat praktické možnosti vyučování oboru tělesná výchova na 1. stupni základní školy v současných souvislostech.