tištěná kniha
Základy forenzního zubního lékařství

Základy forenzního zubního lékařství

Dvořák, MiroslavKilian, Jan

témata: lékařské vědy

brožovaná, 110 str., 1. vydání
vydáno: leden 2008
ISBN: 978-80-246-1436-6
doporučená cena: 125 Kč

E-shop

Anotace

Nově koncipovaný učební text, jehož autoři působí jako soudní znalci a vysokoškolští učitelé Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, splňuje svým obsahem nejen požadavek na kvalitní studijní materiál pro všechny studenty lékařství, ale může se stát i cenným východiskem pro další specializace, jejichž perspektiva se otevřela po vstupu České republiky do Evropské unie (Forensic Science, Forensic Dentistry).
Skripta by měla být přechodem mezi současnou náplní výuky soudního lékařství v rámci studia stomatologie a snahou o sjednocení pojetí výuky forenzní problematiky v zubním lékařství v zemích EU. Zpracovávají následující oblasti: forenzní etiku a lékařskou odpovědnost, vztahy lékaře a trestního práva, soudnělékařské aspekty vyšetření, případy konkrétních poranění či zdravotní a forenzní aspekty zneužívání legálních drog; nejrozsáhlejší část textu je věnována identifikaci osob v soudnělékařské praxi.