tištěná kniha
Studies in the English Language (soubor)

Studies in the English Language (soubor)

Klégr, Aleš Dušková, Libuše

témata: lingvistika

brožovaná, 642 str., 1. vydání
vydáno: duben 1999
ISBN:
doporučená cena: 345 Kč

E-shop

Anotace

Dvousvazková publikace prof. Duškové, která patří k našim předním odborníkům v oboru anglický jazyk, obsahuje články a studie shrnující autorčiny výsledky třicetileté výzkumné práce v oblasti gramatiky a nadvětné syntaxe současné angličtiny. První svazek se soustřeďuje na sloveso a posesívní determinátory, druhý svazek je věnován syntaxi věty jednoduché a souvětí a syntaxi nadvětné. Soubor navazuje na podobné svazky předních českých představitelů Pražské jazykovědné školy v oboru anglistiky Viléma Mathesia, Bohumila Trnky a Josefa Vachka, z nichž vychází též metodologicky uplatněním funkčně strukturalistického a konfrontačního přístupu.

Obsah

Part I
The Verb
The Possessive Case and English Possessives

Part II
Syntax of the Simple and the Complex Sentence
Hypersyntax